Opplæring og brukeradopsjon

For å lykkes med SharePoint og Teams må man finne balansen mellom teknologi, forretning og mennesker.

Trenger du hjelp med Teams og SharePoint?

Forespør gratis workshop ved å fylle ut skjema under.

‘ Det er så mye enklere å finne ting nå! ’

Merete Melchior, Direktør for leveranser i Timegrip