Prosjektstyring og oppgavehåndtering i Teams - i praksis

I denne videoen snakker Henrik om prosjektstyring og oppgavehåndtering i Teams i praksis.