Standardisering av gjentakende arbeid med arbeidsstyringsplattformer

I denne videoen snakker Martin mer om mulighetene for standarisering av gjentagende oppgaver og rutiner i en arbeidsstyringsplattform.