Microsoft Copilot

– et AI-verktøy som er implementert i programmene du allerede bruker.

Nå kan du automatisk få generert møtenotater fra Teams-møtene dine, og konvertere word-dokumenter til flotte PowerPoint-presentasjoner. Frend hjelper bedrifter med å implementere Copilot i deres arbeidsflyt, og med å utnytte funksjonaliteten på best mulig måte.

 • Copilot er et tilleggsprodukt og må legges på toppen av Business Standard, Business Premium, O365 E3, O365 E5, M365 E3 eller M365 E5.

 • Lisensprisen er USD 30 bruker/mnd.*

 • Det er ingen minimumskrav på antall lisenser.


* Vi tar forbehold om at prisene kan endres.

Se hvordan det fungerer

Kilde: Microsoft (2023). Introducing Microsoft 365 Copilot | Your Copilot for Work [Video]

Hvordan kommer vi i gang?

Før dere velger å ta i bruk Copilot, bør dere vurdere behov, bruk og sikkerhet, og det må gjøres en liten teknisk implementering.

For å utnytte det på best mulig måte, bør det også gjennomføres opplæring av alle ansatte, defineres superbrukere og legges en plan for utrulling. Det hjelper vi gjerne til med:

1. Gratis kartlegging

Før dere kan ta i bruk Copilot, må det gjøres en teknisk implementering. I tillegg må dere ha en plan for å lære opp brukerne og rulle det ut i organisasjonen.

2. Implementering

Hvis dere har bestemt dere for å ta i bruk Microsoft Copilot, klargjør vi bedriften deres til lansering.

Hvordan fungerer det?

Copilot er generativ AI bygget inn i Microsoft 365. Copilot gjennomfører repetitive og tidkrevende oppgaver automatisk, og lar dere anvende kunstig intelligens i programmene dere allerede bruker: Teams, Outlook, SharePoint, Word, Excel, PowerPoint. Copilot kan brukes av alle ansatte for å forbedre kreativitet og produktivitet i organisasjonens arbeidsprosesser.

Eksempler på funksjonalitet
 • Automatisk generering av møtenotater fra Teams-møter

 • Generere avansert datavisualisering i Excel basert på tekst som brukeren legger inn

 • Generere sammendrag av innboks og lange e-posttråder i Outlook

 • Generere sammendrag av PowerPoint presentasjon

 • Konvertere Word dokument til PowerPoint presentasjon

 • Søk i ChatGPT på tvers av alle deres skyplattformer

 • Søk i Chat GPT basert på bedriftens data:

  • "Hva er siste oppdatering på kunde X?"

  • "Gi meg en liste over alle dokumenter fra utvikling av budsjett i 2021"

Integrert i programmene du bruker

Copilot baserer seg på dataen til organisasjonen og vil kun generere svar som er forankret i organisasjonens data. Ved å være integrert i alle de kjente Microsoft applikasjonene, vil dere enkelt kunne ta i bruk Copilot i deres arbeidshverdag.

Bilde av person

La oss ta en prat!

Magnus Mysen Holm

Leder for Digital Workplace

913 97 895

magnus@frend.no