Copilot implementering

Hvis dere har bestemt dere for å ta i bruk Microsoft Copilot, hjelper vi dere med kartlegging, teknisk oppsett og opplæring.

Før dere kan ta i bruk Copilot, må det gjøres en teknisk implementering. I tillegg må dere ha en plan for å lære opp brukerne og rulle det ut i organisasjonen.

Implementeringen inkluderer:

  • Kartlegging av Microsoft 365 miljø

  • Klargjøring for søk og generering – "just enough access"-prinsippet

  • Pilot-testing med superbrukere

  • Aktivere funksjoner og tildele Copilot-lisenser

  • Utvikle retningslinjer for bruk av Copilot

  • Opprette kompetansesenter for Copilot

  • Brukeropplæring

Pris: Vanligvis mellom 35 - 95 000 kr

Utfyllende informasjon
Forespør implementering

Når du har sendt inn skjema, kontakter vi deg for å avtale tidspunkt.

‘ I min rolle som ansvarlig for AI-utvikling hos Bryn Aarflot, er jeg imponert over hvordan Frend har revolusjonert vår tilnærming til teknologi.  ’

Sebastian Stigar, Attorney-at-law, Partner