Videoserie om AI-mulighetene i Microsoft (365): Hva kan AI brukes til?

Magnus fra Frend presenterer 8 hovedområder du kan bruke AI til, på tvers av ulike innholdstyper. Du får også en introduksjon på forskjellen mellom brede og mer spisset AI-verktøy.

Trenger du hjelp med AI?

‘ I min rolle som ansvarlig for AI-utvikling hos Bryn Aarflot, er jeg imponert over hvordan Frend har revolusjonert vår tilnærming til teknologi. ’

Sebastian Stigar, Attorney-at-law, Partner