Videoserie om AI-mulighetene i Microsoft (365): Forretningsverdien av AI

Magnus fra Frend viser en skala over potensiell forretningsverdi basert på hvor mye du spisser AI-assistenten. Her presenteres også forskjellene på ulike Copilots.

Trenger du hjelp med AI?

‘ I min rolle som ansvarlig for AI-utvikling hos Bryn Aarflot, er jeg imponert over hvordan Frend har revolusjonert vår tilnærming til teknologi. ’

Sebastian Stigar, Attorney-at-law, Partner