Videoserie om AI-mulighetene i Microsoft (365): Microsoft Copilot Demo

Arne fra Frend viser eksempler på funksjonaliteter og bruksområder. Tema som intern informasjonssikkerhet diskuteres.

Trenger du hjelp med AI?

‘ I min rolle som ansvarlig for AI-utvikling hos Bryn Aarflot, er jeg imponert over hvordan Frend har revolusjonert vår tilnærming til teknologi. ’

Sebastian Stigar, Attorney-at-law, Partner