AKJ

Helhetlig og strategisk teknologirådgivning for AKJ

Helhetlig og strategisk teknologirådgivning for AKJ

Verktøy

 • Asana

 • Microsoft 365

 • InTune

 • SharePoint

 • Teams

 • Mimecast

 • Salesforce

 • Salesforce Pardot

 • MailChimp

Resultat

 • Tydelig forståelse av dagens utfordringer, behov og fremtidige muligheter

 • Tydelig strategi og veikart

 • Ny teknologipartner

Helhetlig og strategisk teknologirådgivning for AKJ

Sammen med AKJ har vi gjennomført et innsiktsprosjekt. Her la vi en plan for hvordan de kan legge til rette for videre vekst gjennom bedre utnyttelse av mulighetene i digitale verktøy og moderne teknologi.

Utfordringen til AKJ ble tydelig under corona-situasjonen. Systemene og mulighetene ble utnyttet på en måte som hverken drev selskapet videre eller la til rette for samhandling og effektivitet. Det var, som hos de fleste andre, mye armer og ben. Og ikke minst mange forskjellige systemer.

Vi gjennomførte et prosjekt over to måneder med tre faser: 1) innsikt, 2) analyse og 3) tiltak og videre anbefalinger. Det endte med en presentasjon og gode diskusjoner.

Vi har snakket med ledelsen, intervjuet flere av de ansatte og dykket ned i teknologien og prosessene til alle avdelingene. Vi så på blant annet:

 • IT-funksjonen, strukturer og leverandører

 • CRM

 • Digital markedsføring og markedsføringsautomatisering

 • Digital produktivitet og samarbeid

 • Fillagring og deling

 • Videomøter

 • IT-infrastruktur

 • “Shadow IT”

 • IT-sikkerhet

og en del annet.

Anbefalingen var tydelig. AKJ burde, blant annet, tenke mer helhetlig, implementere et nytt verktøy for prosjekt og oppgavestyring og ta tak i en del lavthengende frukter.

Frend og AKJ har inngått et strategisk samarbeid og har lagt en 12 måneders plan, men med et 10 års perspektiv, for hvordan vi skal ta tak og få AKJ til å lykkes skikkelig digitalt.

‘ Frend er den mest produktive og personlige samarbeidspartneren vi har hos AKJ, uansett bransje. ’

Anders K. Jensen, Executive Chairman

– Frend fikk ansvaret med å redesigne og samle alle våre verktøy på en enkelt operasjonsplattform med Salesforce som hjertet.

Magnus og Henrik hadde i løpet av én måned produsert både roadmapen, startet implementeringen og skapt entusiasme som neppe kan matches innen IT, sier han videre.

Resultater
 • Tydelig forståelse av dagens utfordringer, behov og fremtidige muligheter

 • Tydelig strategi og veikart

 • Ny teknologipartner

Om kunden

AKJ er en hybrid innen finansverdenen og tilbyr globale meglertjenester, digitale verktøy og spesialistkompetanse til hedgefond. AK Jensen Group Limited er et globalt selskap styrt fra New York, London, Malta og Oslo og eies av aksjonærer som samlet har over 18 milliarder dollar i forvaltningskapital. Konsernet har siden 1995 betjent hedgefond og institusjonelle kunder i 35 land rundt om i verden. Når deres kunder skal plassere sin kapital, er det først og fremst trygghet de søker.

Bilde av person

Let's be Frends!

Henrik Ruud

Strategisk leder

920 88 450

henrik@frend.no