DigitalNorway

Bedre digital arbeidsflyt med ny struktur i Teams

Bedre digital arbeidsflyt med ny struktur i Teams

Verktøy

 • Microsoft 365

 • SharePoint

 • Teams

 • PC og Mac (blandet miljø)

Resultat

 • Ny og bedre sammenheng mellom SharePoint og Teams

 • Én forankret måte å jobbe på

 • Økt effektivitet

Bedre digital arbeidsflyt med ny struktur i Teams

Vi samarbeider løpende med DigitalNorway på flere spennende prosjekter. Behovet for god og konsekvent digital samhandling ble merkbart og sammen har vi jobbet med både det tekniske og det menneskelige for å øke effektiviteten.

DigitalNorway er gode på teknologi og digital samhandling, men med en hverdag snudd på hodet og hjemmekontor ble den gamle SharePoint-strukturen innlemmet i Teams. Det førte til flere utfordringer.

DigitalNorway kontaktet oss med diverse spørsmål knyttet til Teams og SharePoint. De hadde også et ønske om å få innsikt i beste praksis for digital arbeidsflyt i Teams. Etter å ha satt oss inn i behovene og løst en rekke utfordringer har vi hatt opplæring og spørsmål og svar med alle på videomøte.

Vi jobber nå med å omstrukturere SharePoint og Teams for å sørge for en logisk oppbygging og bedre samarbeid, med utgangspunkt i at det meste skal foregå i Teams.

God og fokusert stemning under en av gjennomgangene!

Resultater
 • Ny og bedre sammenheng mellom SharePoint og Teams

 • Én forankret måte å jobbe på

 • Økt bruk av samskriving

 • Økt effektivitet

Om kunden

DigitalNorway er en non-profit som skal gjøre det enklere for norsk næringsliv å lykkes med digitalisering. Grunntanken bak initiativet er at de deler der de kan, og konkurrerer der de må. De tror på å stå sammen og bli bedre til å dele kompetanse og erfaringer for å oppnå økt konkurransekraft internasjonalt.

Bilde av person

La oss ta en prat!

Magnus Mysen Holm

Leder for Digital Workplace

913 97 895

magnus@frend.no