Frend Digital AS
St. Olavs gate 27, 0166 Oslo

(+47) 24 02 20 27
hei@frend.no

Direktoratet for Byggkvalitet

Direktoratet for Byggkvalitet

Beskrivelse

Økt forståelse og effektivitet med skreddersydd opplæring

Webside

dibk.no

Område

 • Plattformer
 • Microsoft 365

Verktøy

 • Mac

 • Microsoft 365

 • SharePoint

 • OneDrive

 • Jamf

Resultat

 • Økt kunnskapsnivå

 • Fornøyde sluttbrukere

 • Brukeradopsjon av interne systemer

 • Grobunn for videre utvikling

Kunnskapshull og misnøye rundt SharePoint og dagens IT-løsninger ble snudd til forståelse og fornøyde medarbeidere. Det blir det resultater av.

Etter en intern runde i direktoratet ble det avdekket både kunnskapshull og misnøye med dagens IT-løsninger. Vi ble engasjert for ytterligere kartlegging og utvikling av kursløp.

Under kartleggingen ble det tydelig at manglende grunnleggende kunnskap og mestringsfølelse skapte misnøyen. Kursløpet ble utviklet med fokus på å få alle sluttbrukere opp på et tilfredsstillende kunnskapsnivå.

Kurset var basert rundt DiBKs kjerneverktøy, Mac og Office 365, med mål om å gi alle en forståelse for grunnleggende konsepter og prosesser i verktøyet. Det ble presentert standardiserte løsninger og best practice for å gjennomføre gitte oppgaver, samt utdelt et skreddersydd hefte med oppsummering av kurset. Kurset ble gjennomført med over 100 deltagere fordelt på seks kursdager i Oslo og Gjøvik.

«Samarbeidet med Frend startet med en kunnskapskartlegging og opplæring i våre viktigste verktøy, Mac og Office 365. Med fornøyde ansatte og økt effektivitet som resultat har vi nå valgt å inngå et langsiktig samarbeid med Frend.»

Bjørn R. Fyen avdelingsdirektør, Administrasjon og service.

Brukerundersøkelser etter endt kursløp har gitt IT-avdelingen konkrete tiltak å bygge videre på. Disse danner grobunn for videre kunnskapsheving og utvikling av interne systemer.

Resultater
 • Økt kunnskapsnivå

 • Fornøyde sluttbrukere

 • Brukeradopsjon av interne systemer

 • Grobunn for videre utvikling

Om kunden

Direktoratet for Byggkvalitet er et offentlig direktorat med 100+ ansatte som er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet.

Kontakt

Magnus Mysen Holm

Leder for plattformer

913 97 895

magnus@frend.no

Relevant innhold