Prosjektstyring og prosjektstyringsverktøy i Teams

I denne videoen gir Magnus dere en innføring i mulighetene for prosjektstyring i Teams. Han snakker både om Planner, som er integrert i Teams, men også om andre uavhengige prosjektstyringsverktøy som Asana og Trello.