Frend Digital AS
St. Olavs gate 27, 0166 Oslo

(+47) 24 02 20 27
hei@frend.no

Rettigheter og tilganger i Teams og SharePoint

Mange av kundene vi jobber med opplever utfordringer med filkaos i SharePoint og Teams. Hvor skal filene lagres og hvordan skal de struktureres? Hvordan skal vi bygge opp team og kanaler? Og hvordan styres tilganger og rettigheter?