Frend Digital AS
St. Olavs gate 27, 0166 Oslo

(+47) 24 02 20 27
hei@frend.no

Utfordringer og rotårsaker til filkaos i Teams og SharePoint

Mange av kundene vi jobber med opplever utfordringer med filkaos i SharePoint og Teams. Hvor skal filene lagres og hvordan skal de struktureres? Hvordan skal vi bygge opp team og kanaler? Og hvordan styres tilganger og rettigheter?

En del av videoserien "Fra filkaos til kontroll i Teams og SharePoint"

Videoserien består av syv deler:

1) Introduksjon

2) Utfordringer og rotårsaker til (fil)kaos

3) Arkitektur og struktur

4) Rettigheter og tilganger

5) Søk

6) Tips til bedre fillagring

7) Oppsummering og anbefalinger

Kontakt

Magnus Mysen Holm

Leder for plattformer

913 97 895

magnus@frend.no