Videoserie: Fra filkaos til kontroll i Teams og SharePoint - introduksjon

Hvor skal filene lagres og hvordan skal de struktureres? Hvordan skal vi bygge opp team og kanaler? Og hvordan styres tilganger og rettigheter?