Viva Engage vs. team ved prosjektgjennomføring

Vi ser på når er det riktig å bruke Viva Engage og når skal dere bruke team ved prosjektgjennomføring. Videoen er en del av videoserien «Prosjekt- og prosesstyring i Teams» på syv deler.