Frend Digital AS
St. Olavs gate 27, 0166 Oslo

(+47) 24 02 20 27
hei@frend.no

Å jobbe i et mindre selskap

Tekst: Veronica Solbak

Publisert:

Å jobbe i et lite konsulentselskap gir deg muligheten til å jobbe tett med kundene og følge prosjektet fra A til Å.

– I et mindre selskap er du nødt til å jobbe mer med helheten, og du får større kontroll over hva du jobber med. Jeg liker å ha påvirkningskraft og være delaktig i hele prosjektet. Og å møte kundene, istedenfor å få informasjon på et ark eller via mail.

Audun Beck (25) er senior utvikler i Frend. Tidligere har han vært konsulent i teknologiselskapet Kong Arthur i Brumunddal, og blant annet jobbet som utvikler for Norsk Tipping. Der var det 450 ansatte, og rundt 100 utviklere.

– I Frend er det større frihet og mer nærhet til kunden og produktet. I Norsk Tipping var jeg en del av et team. Teamet var ansvarlig for sin egen konkrete del av jobben, men hadde mindre å si for helheten, forklarer han.

Audun jobber blant annet med å teste ny teknologi, for å gjøre seg kjent med nye produkter.

Han synes også det er lett å bli kjent med de andre ansatte i et lite selskap.

– Det er mer nærhet og lettere å huske navn. I et mindre firma er det generelt færre folk du skal bli kjent med, og prosessene er ikke så omstendelige. I større firma er det mange møter for å finne ut av ting. I Frend kan vi bare ta et kjapt møte for å få en avklaring på noe.

Stor innflytelse

Celine Solheim (25) er IT-konsulent i Frend, en jobb hun startet i rett etter at hun var ferdig med en master i organisasjonspsykologi.

– Jeg trives veldig godt med å jobbe i et lite konsulentfirma. Jeg har stor innflytelse på beslutninger som tas, og hvilken rolle jeg faktisk skal ha. Her i Frend er vi gode til å se hva folk trives med og er gode på. Jobben formes etter deg, og ikke motsatt, forklarer Celine.

Som IT-konsulent jobber hun med implementering av digitale samhandlingsplattformer som Microsoft 365 og Google Workspace, samt implementering av arbeidsstyringsverktøy som Asana.

– Det er fantastisk å se effekten av det vi produserer, og å kunne bidra til bærekraftige løsninger. Fra dag til dag handler det om å være hands on med kundene, se på utfordringene deres og hvordan vi kan løse dem med digitale verktøy, forklarer hun.

Celine setter pris på å være med helt fra starten av i prosjektene, og se hvilken verdi hun er med på å skape. Selv synes hun det er flott å jobbe i et selskap der det er rom for personlig utvikling.

– Jeg setter stor pris på fokuset vi har på kompetanse, og at det er lov til å utvikle seg innen det en vil bli god på.

Variert hverdag med bratt læringskurve

– Det morsomme er helt i sluttfasen av at prosjekt, når du viser løsningene for kunden og ser hvor fornøyde de blir. Og ikke minst stolte. Jeg har aldri sett misfornøyde kunder. Å se at det vi gjør, gir verdi for kunden, er utrolig flott, sier Erik Angell (27).

– Dessuten er det veldig gøy å være med på den digitale utviklingen i en bedrift, sier han.

Han begynte som IT-konsulent hos oss i Frend i desember 2020, etter å ha jobbet som produktsjef og account manager i større selskaper tidligere. I Frend jobber han med tekniske løsninger, men han er også prosjektleder og driver med alt fra kundemøter og salgsprosesser, til kartlegging av hva kundene trenger og implementering av valgt teknologi. Han står også for opplæring og kursing i etterkant.

– Hverdagen er ganske variert, sier han.

– Fordelen med et mindre selskap er at du får større ansvar. Det er flatere struktur og alltid kort vei til ledelsen, som du også jobber tett sammen med. Jeg jobber sammen med daglig leder på et prosjekt, og en annen leder på et annet, utdyper Erik.

Med ansvar fra dag én, har læringskurven vært bratt, men Erik setter pris på at han har fått tillit helt fra starten.

– Du blir kastet ut i det fra dag én, og da lærer du fort.

Kombinerer jobb og familieliv

Anders Holm Sommerhein (40) har tidligere jobbet i store konsert som Schibsted og Aftenposten. Nå er han salgssjef i Equality Check, et lite selskap som jobber for et mer likestilt og mangfoldig arbeidsliv.

– I et lite selskap får du større innflytelse, du kommer tettere på kollegaene dine og har mer fleksibilitet. For meg som tobarnsfar kan jeg fint kombinere jobb og familieliv, ettersom jeg selv legger opp arbeidsdagen. På den måten kan jeg strekke til på alle områder, forklarer han.

Anders opplevde overgangen fra et stort til et mindre selskap som mindre enn forventa.

– Jeg var forberedt på at jeg måtte brette opp ermene på en litt annen måte enn min forrige rolle i Schibsted, da jeg jobbet mer med ren ledelse av team. Det var både forfriskende og spennende å komme ut av komfortsonen.

Feirer alle seire

I Equality Check jobber Anders med alt fra kommunikasjon med eksisterende og potensielt nye kunder, til tett dialog og samarbeid med CSM, produktansvarlig og tech rundt produktutvikling. I tillegg er han med på diskusjonene om strategiske veier videre. Målet er nemlig å bygge opp et større team, og satse internasjonalt.

– Fordelene er at det er raske prosesser og mye skjer på kort tid. Du er involvert i det aller meste som skjer, og har sånn sett stor påvirkningskraft. Dessuten er vi ekstremt gode på å feire alle seire, store som små!

Vil du bli en Frend?

Vi er alltid på jakt etter flere flinke, hyggelig og ambisiøse folk.

Se alle ledige stillinger på vår karriereside 

Kontakt

Martin Fossedal Bjørnstad

Daglig leder

932 55 710

martin@frend.no