Videoserie om skreddersydde AI-assistenter: Case study – Norsk Takst og Bryn Aarflot

Bli kjent med hvordan vi har hjulpet Norsk Takst å effektivisere kunde- og medlemsforespørsler i tillegg til håndtering av store mengder data for Bryn Aarflot med skreddersydde AI-assistenter.