Videoserie om skreddersydde AI-assistenter: Forretningsverdien av AI og hvordan velge riktig teknologi

Vi ser på ChatGPTs påvirkning på konsulenters effektivitet, samt hvilke funksjoner som drar mest nytte av AI og når det er en god løsning på et problem.